Słowo wstępne


Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk rozpoczął się w 1963 roku w Powiatowym Domu Kultury w Szubinie. Zaprezentowano pierwszą pokonkursową wystawę twórczości ludowej Pałuk. Swoje prace wystawiło dwudziestu twórców. Pierwsza ekspozycja prezentująca nagrodzone prace pałuckie odniosła sukces.

Szubiński Dom Kultury kontynuuje tradycję ogłaszania konkursów i organizowania pokonkursowych wystaw przez kolejne lata. Dzięki tej inicjatywie, co roku twórcy oraz kontynuatorzy mają możliwość pokazania bogactwa tkwiącego w rodzimej kulturze.

Prezentowane są prace z następujących dziedzin sztuki ludowej: rzeźba w drewnie, rzeźba w glinie (figurki gliniane), rzeźba-ptaki, haft (czepiec, kryza, bluzka, halka biała, halka czerwona-piekielnica, fartuch, serwety, obrusy), zdobnictwo wnętrz (pająki pałuckie ze słomy i bibuły, plotki żniwne, kwiaty), plecionkarstwo - kosze. Od 1965 roku wyniki konkursu ogłaszane są podczas „Wiosny na Pałukach” w trakcie trwania „Dni Szubina”. W 2007 roku odbył się jubileuszowy 45. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk w Szubińskim Domu Kultury.

Cele konkursu

- Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego.
- Budowa tożsamości kulturowej regionu Pałuk w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców ludowych na dzieci i młodzież.
- Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej poprzez stworzenie dla twórców lokalnych możliwości prezentacji prac, a tym samym umożliwienie konfrontacji dorobku artystycznego.
- Archiwizacja i dokumentacja materialnych dóbr kultury. » Twórcy
 » Statystyka
 » Kontakt

1963-2024 Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk - Szubiński Dom Kultury, tel. (052) 384-82-35, tel./fax (052) 384-80-71
kreacja i wykonanie InterMan